Kaplnka Augustína Balogha v Púchove

Neďaleko púchovskej železničnej stanice v brehu nad Trenčianskou ulicou stojí od druhej polovice 19. storočia kaplnka, ktorá bola v roku 1963 vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. Dvojvežovú stavbu dal postaviť Augustín Balogh, ktorý viac ako 50 rokov pôsobil ako farár v Horných Kočkovciach. Spoločne s ním sú v krypte kaplnky pochovaní aj jeho rodičia a brat. 
Slovenský rímskokatolícky kňaz, historik a propagátor moderného hospodárstva a ovocinárstva Augustín Balogh sa narodil 20. septembra 1821 v Melčiciach, pochádzal zo zemianskej rodiny. Gymnázium vyštudoval u trenčianskych piaristov a teológiu v seminári v Nitre. Za kňaza bol vysvätený 8. septembra 1844. Krátko pôsobil ako kaplán v Kysuckej Novej Vsi a ako farár od roku 1846 až do svojej smrti v Horných Kočkovciach 3. septembra 1898. Zaslúžil sa o rozvoj moderného hospodárstva a ovocinárstva medzi svojimi farníkmi. Slovenský ľud vyzýval predovšetkým k sadeniu šľachtených ovocných stromov. Publikoval články o ovocinárstve a záhradníctve v maďarských odborných časopisoch. Venoval sa aj cirkevným dejinám. Z tejto oblasti uverejňoval príspevky v maďarských a nemeckých časopisoch. Bol zakladajúcim členom Spolku sv. Vojtecha, zakladajúcim členom Rímskokatolíckeho gymnázia pod Znievom, podporovateľom slovenských národných pohybov.

 

Kaplnka Augustína Balogha v Púchove
 

Kontakt

Kaplnka Augustína Balogha v Púchove

Púchov

 
 
 

Čo sa deje v regióne
máj 2021
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  
Čo vidieť a zažiť
Hľadáte ubytovanie?