Kaplnka Augustína Balogha v Púchove

Neďaleko púchovskej železničnej stanice v brehu nad Trenčianskou ulicou stojí od druhej polovice 19. storočia kaplnka, ktorá bola v roku 1963 vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. Dvojvežovú stavbu dal postaviť Augustín Balogh, ktorý viac ako 50 rokov pôsobil ako farár v Horných Kočkovciach. Spoločne s ním sú v krypte kaplnky pochovaní aj jeho rodičia a brat. 
Slovenský rímskokatolícky kňaz, historik a propagátor moderného hospodárstva a ovocinárstva Augustín Balogh sa narodil 20. septembra 1821 v Melčiciach, pochádzal zo zemianskej rodiny. Gymnázium vyštudoval u trenčianskych piaristov a teológiu v seminári v Nitre. Za kňaza bol vysvätený 8. septembra 1844. Krátko pôsobil ako kaplán v Kysuckej Novej Vsi a ako farár od roku 1846 až do svojej smrti v Horných Kočkovciach 3. septembra 1898. Zaslúžil sa o rozvoj moderného hospodárstva a ovocinárstva medzi svojimi farníkmi. Slovenský ľud vyzýval predovšetkým k sadeniu šľachtených ovocných stromov. Publikoval články o ovocinárstve a záhradníctve v maďarských odborných časopisoch. Venoval sa aj cirkevným dejinám. Z tejto oblasti uverejňoval príspevky v maďarských a nemeckých časopisoch. Bol zakladajúcim členom Spolku sv. Vojtecha, zakladajúcim členom Rímskokatolíckeho gymnázia pod Znievom, podporovateľom slovenských národných pohybov.

 

Kaplnka Augustína Balogha v Púchove
 

Kontakt

Kaplnka Augustína Balogha v Púchove

Púchov

 
 
 

Čo sa deje v regióne
február 2023
2PO 2UT 2ST 2ŠT 2PI 2SO 2NE
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28  
Čo vidieť a zažiť
Hľadáte ubytovanie?