Kostol svätého Jána Nepomuckého v Lednici

Súčasný kostol sv. Jána Nepomuckého v Lednici je už v poradí tretím, ktorý obec má. Najstarší kostol bol postavený z tvrdého materiálu pri ceste neďaleko hradu. V roku 1623 ho cisárske vojská úplne zrúcali, lebo im prekážal pri obliehaní hradu, na ktorom sa skrýval Juraj Rákoczi. Rumoviská starého kostola boli odkryté v roku 1966. Zistilo sa, že bol postavený v prechodnom slohu z románskeho do gotického. 
V roku 1625 si postavili Ledničania uprostred mesta nový kostol z dreva, ktorý tu stál vyše sto rokov. Za svojho trvania stále menil svojho gazdu, podľa toho, či hradní pani boli katolíci, alebo luteráni. Fara bola toho času poschodová a tiež celá z dreva. V roku 1748 bola zbúraná a na jej mieste bola postavená nová prízemná budova z tehly. V roku 1950 ju vystriedala terajšia farská budova, ktorá plne vyhovuje všetkým požiadavkám. 
Základný kameň terajšieho kostola bol položený dňa 10. mája 1732. Jeho stavba trvala tri roky. Umelecké sochy zhotovil Jozef Maťašovský, príbuzný zemepána Ladislava Maťašovského. Rímskokatolícky kostol v Lednici predstavuje barokovú architektúru so súdobým inventárom z prvej polovice 18. storočia. Hlavnú hodnotu vnútorného zariadenia predstavujú hlavný oltár, dva bočné oltáre, kazateľnica, spovednica, kredencia v sakristii a kvalitné ornamentálne a figurálne drevorezby.
V dobe správcovania fary Štefanom Samákom boli prevedené mnohé reštaurátorské práce. Veža dostala novú barokovú kupolu, plechová strecha bola vymenená za medenú. Nádvorie kostola bolo ohradené trvalým a vkusným železným plotom. Interiér kostola bol vymaľovaný klasickými olejovými maľbami. Starý organ bol nahradený dvojmanuálnym organom s osemnástimi registrami. Rímskokatolícky kostol v Lednici z roku 1735 je zasvätený svätému Jánovi Nepomuckému a patrí do zoznamu národných kultúrnych pamiatok Slovenska.

 

Kostol svätého Jána Nepomuckého v Lednici
 

Kontakt

Kostol svätého Jána Nepomuckého v Lednici

Lednica

 
 
 

Čo sa deje v regióne
jún 2023
3PO 3UT 3ST 3ŠT 3PI 3SO 3NE
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  
Čo vidieť a zažiť
Hľadáte ubytovanie?