Kostol svätého Štefana v Lysej pod Makytou

Kostol svätého Štefana v Lysej pod Makytou bol postavený v roku 1824. Obec sa ho rozhodla vybudovať na základe projektov z roku 1900. Celkové náklady tejto stavby činili bezmála 5 200 zlatých. Kostol, ktorý svojou architektúrou spadá do obdobia klasicizmu, bol opravovaný v roku 1959. V súčasnosti je to jednoloďová stavba s rovným uzáverom presbytéria a vstavanou vežou, zaklenutá troma poľami českej klenby, zbiehajúcej medziklenbovými pásmi do profilovaných nástenných pilierov. Objekt má hladkú fasádu, nad vchodom je datovanie. 
Hlavný oltár je z roku 1824 s novou ústrednou plastikou svätého Štefana. Bočné oltáre Nanebovstúpenia a Zjavenia Pána z roku 1824 sú tiež vyzdobené novými obrazmi z 20. storočia. Zvon vo veži je od zvonolejára P. Bohuša z Banskej Štiavnice. Do Lysej pod Makytou bol prenesený v roku 1776 zo zoborského kláštora.
 Kostol bol situovaný mimo obce, mal výbornú polohu a v prípade požiaru bol tak mimo nebezpečenstva. Nebol však obohnaný žiadnym múrom a nemal ani kryptu. Samotný kostol bol vystavaný z dobrého materiálu a strecha bola pokrytá kvalitnou škridľou. Na streche bol vystavaný i kríž. Veža pristavaná ku kostolu bola tiež ozdobená krížom a až po klenbu bola strecha, vystavaná z dreva, pokrytá červenou škridľou. Vo veži boli tri zvony, jeden starý, ktorý pochádzal až zo zoborského kláštora, druhý zvon bol nový, ten daroval kostolu nitriansky biskup Fuchs, a napokon tretí zvon, ktorý však už bol poškodený a nepoužíval sa. Chór bol pomerne rozsiahly, no pekný. Bol na ňom i organ s dvanástimi píšťalami, ktorý bol vystavaný v roku 1827. Kostol získal prostredníctvom biskupa Xavera Fuchsa od Svätej stolice i významné odpustky, a to v tieto dni – na sviatok Štefana-kráľa, na prvú adventnú nedeľu, počas veľkého pôstu a po Veľkej noci.
V roku 1947 bol kostol ozdobený maľbou. Maľby svätcov namaľoval akademický maliar František Gajdoš. Občania na ňu vyzbierali vyše pol milióna korún. V roku 1948 začal spravovať farnosť PhDr. Albert Masár, ktorý v obci pôsobil takmer 38 rokov. Počas jeho pôsobenia sa vo farnosti urobilo veľa práce. Domaľoval sa interiér kostola, vykonala sa výmena oltára, oprava krovu a veže. Pán dekan vlastnoručne obnovil a vymaľoval krížovú cestu a sochy v celom kostole. 

 

Kostol svätého Štefana v Lysej pod Makytou
 

Kontakt

Kostol svätého Štefana v Lysej pod Makytou

Lysá pod Makytou

 
 
 

Čo sa deje v regióne
jún 2023
3PO 3UT 3ST 3ŠT 3PI 3SO 3NE
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  
Čo vidieť a zažiť
Hľadáte ubytovanie?